คาเฟ่ หลวงพระบาง !!! ร้านกาแฟน่านั่ง

คาเฟ่ หลวงพระบาง หลวงพระบางเป็นเมืองโบราณและเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอาณาจักรล้านช้าง เมื่อเริ่มก่อตั้งอาณาจักรล้านช้าง แต่เดิมชื่อ “เมืองสวา” และใน พ.ศ. 1300 ขุนลอซึ่งถือเป็นกษัตริย์องค์แรกของลาวได้สถาปนาเมืองสวาเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างและเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น “เซียงทอง” เมื่อ พระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. 1353 – 1373) เสด็จกลับจากกัมพูชาเนื่องจากพระองค์และพระราชบิดาต้องหนีเพราะถูกขับไล่จากกษัตริย์องค์ก่อนซึ่งเป็นปู่ของเจ้าฟ้างุ้ม เจ้าฟ้างุ่ม ได้รวบรวมกำลังในขณะที่อยู่ในพระนคร หรือเมืองเสียมราฐและนำกองทัพหลายพันคนกอบกู้ราชบัลลังก์และสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นใหม่และสถาปนาเมืองเชียงทองเป็นเมืองหลวง คือ กรุงศรีสัตนาคนหุตอุตมะราชธานี ต่อมาในสมัย พระโพธิสารเจ้าได้อัญเชิญพระ บางแต่เดิมประดิษฐานอยู่ในเวียงคำมาประดิษฐานที่เมืองเชียงทอง เมืองเชียงทองจึงได้ชื่อว่า “หลวงพระบาง” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น “เมืองหลวงพระบาง” ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 และมีพิธีประกาศสถานะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561   คาเฟ่ หลวงพระบาง Joma Bakery Café   คาเฟ่ หลวงพระบาง ร้าน Joma Bakery Café ร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านดังที่ใครๆ ก็ต้องรู้จัก หรือเรียกได้ว่าถ้าไปหลวงพระบางแล้วไม่ได้ไปร้านนี้ก็ถือว่าไปไม่ถึงหลวงพระบางเลยนะคะ […]